Registrácia potvrdená – Iná forma úhrady

Registrácia bola potvrdená.

Vaša registrácia prebehla úspešne.

V prípade ak platba cez platobnú bránu nebola úspešná, uhradiť za vyšetrenie môžete PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET,
ktorý  je možné realizovať na nižšie uvedený účet spoločnosti:

  • TATRABANKA, IBAN: SK41 1100 0000 0029 2587 8375

Ako variabilný symbol použite Vaše pridelené registračné číslo.

Ako špecifický symbol použite dátum odberu osoby, za ktorú realizujete platbu, v tvare YYYYMMDD, kde YYYY = rok, MM = mesiac, DD = deň.

Do poznámky prosím uveďte priezvisko a meno osoby ktorej sa vyšetrenia týkajú. Potvrdenie o úhrade si prineste so sebou. Pri odbere budete vyzvaný preukázať sa úhradou (stačí preukázať sa úhradou v mobilnom telefóne z internetového bankovníctva)
Ak potvrdenie nebudete mat so sebou, budete vyzvaný k úhrade. Po zdokladovaní úhrady Vám zašleme späť celú zaplatenú čiastku na Vami zadané číslo účtu.

Ďakujeme